L´Associació en el seu interès de millorar l´atenció i la qualitat de vida dels persones amb diversitat funcional Intel·lectual ha encetat un programa de suport a la vida independent amb la posada en funcionament d´una vivenda tutelada vinculada al nostre Centre Ocupacional amb l´objectiu d´oferir orientació i suport a les persones amb diversitat funcional intel·lectual que puguen utilitzar aquest servei.

Les finalitats que perseguim amb aquest projecte són:

  • Donar assistència orientada al desenvolupament de l’autonomia personal i la integració social de l’usuari / a.
  • Oferir oportunitats de convivència en un ambient normalitzat.
  • Oferir ajuda per a les activitats quotidianes.
Considerem que la vivenda tutelada ha de constituir un recurs amb l’objectiu de mantenir a les persones amb diversitat funcional dins del seu entorn social i local. Ha de funcionar en règim d’autogestió per a l’allotjament i amb condicions favorables per desenvolupar-se en la vida diària, i per al seu desenvolupament personal i el seu projecte de vida.