ÀREA DE FISIOTERAPIA

L’objectiu es integrar, adaptar i/o adquirir l’habilitació de les capacitats motores i funcionals (sempre dins de les posibilitats de cada usuari/usuaria) per millorar i aconseguir un major nivell d’autonomia personal en les activitats de la vida diaria.

Es treballa tant en sessions individuals com de grup tenint en conter el nivell de comprensió, el nivell psicomotor i l’ objectiu funcional del grup.

  • Psicomotricitat
  • Esport adaptat
  • Sindromes neuromotors
  • Programa de salut: Control de pes i Vacunació
  • Hidroteràpia
  • Expresió corporal (grup d’arts esceniques)