ÀREA SOCIAL

L’àrea de treball social es un àrea que s’ha instaurat al centre recentment i està formada per una Treballadora Social a temps parcial.
Des d´aquesta àrea, Aspromivise completa el cercle d’atenció a la millora de la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional des d´un enfocament tant físic, psiquic, laboral com social.
Des d’aquesta àrea s’atenen tant necessitats socials de les persones amb diversitat funcional com de les seues families.

Entre les funcions que es desenvolupen podem trobar:

  • Acolliment de nous socis/es. Assessorar els futurs socis sobre els serveis i recursos existents en l’entitat que millor responguen a les seves necessitats
  • Assesorament, orientació i acompanyament a les famílies pel que fa a les gestions administratives ( recursos i prestacions socials, Llei de dependència…)
  •  Colaboració amb totes les àrees implicades amb els socis/es d´Aspromivise i les seues famílies (els Serveis Socials Generals, Salut Mental…) El suport a les famílies ha de ser integral, per tant és imprescindible el treball en xarxa amb totes les àrees.
  • Realitzar estudis i anàlisis de previsió de necessitats futures d´atenció a les persones amb diversitat funcional (procés d´envelliment de famiílies i usuaris/es).
  • Atendre, intervenir i fer seguiment a derivacions en relació a demandes sociofamiliars (situacions de desamparament, situacions de risc d´exclusió, etc)
  • Gestió i Coordinació dels Programes i Serveis d´Aspromivise que es citen a continuació.