ÀREA DE TERÀPIA OCUPACIONAL

Hi ha 7 tallers diferents en esta àrea:
2 Tallers d’elaboració de paper artesanal.
1 Taller d’impremta i acabats de targetons, targetes, albums.
4 Tallers de subcontrates: muntage de reixes de cartró per a caixes de botelles de vi, manipulació de bosses de plàstic, encaixat de producte d’alumini, doblatge de paper de regal, elaboració de cons de seguretat vial, triturat de taps de plàstic per a reciclatge, muntatge i encaixat de diferents peces de bicicleta.

El grup de persones de cada taller no és heterogeni, en cada grup hi ha persones més autònomes i d’altres més dependents.
En esta àrea es treballen diferents objectius com la puntualitat, la permanència en el lloc de treball, qualitat d’execució, rendiment, polivalència, grau de supervisió, actitud en el treball, hàbits de salut i seguretat laboral…